Paslaugos

Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“ yra didžiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga Mažeikių rajono savivaldybėje.

Ugdymo programos, metodai, principai

Iš kitų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Bitutė“ išsiskiria veiklos specifika: ugdymo metodų, grupių modelių, švietimo pagalbos specialistų bei jų teikiamų paslaugų įvairove, nes lopšelį-darželį lanko ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai.
Taigi „Bitutė“ - bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje veikia: specialiosios grupės; bendrojo ugdymo(si) grupės; į bendrojo ugdymo(si) grupes integruojami specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai.
Vaikai ugdomi pagal įstaigos Ikimokyklinio ugdymo(si) programą, bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą.
Vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (tai nustato Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT), ugdomi pagal individualią arba pritaikytą ugdymo(si) programą.

Kaip negalima patraukti augalo viršūnės, kad jis imtų greičiau augti, taip negalima pagreitinti ir asmenybės tobulėjimo skubinant, raginant ar traukiant. (V. Lepečkienė)

Specialistų paslaugos, pagalba vaikui ir šeimai

Paslaugas vaikams „Bitutėje“ teikia:

vaikų gydytojas neurologas, slaugytojas masažuotojas, bendrosios praktikos slaugytojas, specialiosios grupės slaugytojas, slaugytojas baseine, slaugytojas haloterapijai,  specialieji pedagogai logopedai, judesio korekcijos pedagogai (tarp jų ir judesio korekcijos pedagogas baseine), psichologas, socialinio ugdymo pedagogas, meninio ugdymo pedagogas.

Lopšelyje-darželyje „Bitutė“ taip pat veikia Vaiko gerovės komisija, dirba Visuomenės sveikatos biuro specialistė.

Vaikams teikiamos procedūros:

  • Baseinas. Vandens procedūros – viena iš veiksmingiausių vaiko organizmo grūdinimo, sveikatos stiprinimo priemonių.
  • Masažas. Procedūros, skatinančios tinkamą visų vaiko organų ir sistemų vystymąsi.
  • Hidroterapija. Įvairios temperatūros gėlo vandens procedūros, skirtos raumenų atpalaidavimui, organizmo stiprinimui ir gydymui.
  • Haloterapija (druskų kambarys). Nemedikamentinis gydymas, pasižymintis priešuždegiminiu poveikiu, atpalaiduojantis kvėpavimo takus, saugantis juos nuo infekcijų.
  • Sensomotorikos lavinimo kambarys. Vieta įvairių pojūčių stimuliacijai, atsipalaidavimui arba suaktyvinimui, skatinanti vaiką koncentruoti dėmesį į savęs ir aplinkos tyrinėjimą.
  • Ergoterapija. Vaikų ergoterapija – tai sensorinių ir pažintinių funkcijų lavinimo užsiėmimai, skirti vaikams, turintiems raidos, suvokimo, dėmesio koncentracijos sutrikimų.

Metodinės medžiagos rinkiniai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Lopšelyje-darželyje „Bitutė“ planuojant ir organizuojant ugdomąją veiklą taikomos rekomendacijos, skirtos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kurias parengė Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA).

Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“ pateikiamos inovatyvios idėjos kasdienėms vaikų veikloms organizuoti. Dalyvaudami šiose veiklose vaikai turi galimybę įgyti gebėjimus, kurie yra svarbūs vaikams iki šešerių metų ir kurie numatyti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše.

Šis rinkinys padeda tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones. Rinkiniuose daug dėmesio skiriama STEAM, informatinio mąstymo, darnios plėtros ir kitų sričių ugdymui. Plačiau su rinkinio „Žaismė ir atradimai“ leidiniais galite susipažinti internetinėje svetainėje www.emokykla.lt

Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams rinkinys „Patirčių erdvės“ – tai įdomių, prasmingų, tikslingų, šiuolaikiškų, į 5-6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis mokykloje. Su rinkinio „Patirčių erdvės“ leidiniais galite susipažinti internetinėje svetainėje www.emokykla.lt

Rekomendacijos parengtos įgyvendinant projektą „Inovacijos vaikų darželyje“.