Paslaugos

Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“ yra didžiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga Mažeikių rajono savivaldybėje.

Ugdymo programos, metodai, principai

Iš kitų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Bitutė“ išsiskiria veiklos specifika: ugdymo metodų, grupių modelių, švietimo pagalbos specialistų bei jų teikiamų paslaugų įvairove, nes lopšelį-darželį lanko ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai.
Taigi „Bitutė“ - bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje veikia: specialiosios grupės; bendrojo ugdymo(si) grupės; į bendrojo ugdymo(si) grupes integruojami specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai.
Vaikai ugdomi pagal įstaigos Ikimokyklinio ugdymo(si) programą, bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą.
Vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (tai nustato Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT), ugdomi pagal individualią arba pritaikytą ugdymo(si) programą.

Į Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo(si) programą integruota:

 • Sveikatos stiprinimo programa;
 • Gamtosauginių mokyklų programa.

Organizuojant ugdomąją veiklą „Bitutėje“ taikoma:

 • Ikimokyklinio ugdymo(si) programos nuostatos;
 • Priešmokyklinio ugdymo(si) programos nuostatos;
 • Struktūruoto ugdymo principai;
 • Marijos Montessori metodas;
 • Hovardo Gardnerio intelektų įvairovės teorija;
 • Socialinio-emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochi“;
 • Tarptautinė programa „Zipio draugai“.

Kaip negalima patraukti augalo viršūnės, kad jis imtų greičiau augti, taip negalima pagreitinti ir asmenybės tobulėjimo skubinant, raginant ar traukiant. (V. Lepečkienė)

Specialistų paslaugos, pagalba vaikui ir šeimai

Paslaugas vaikams „Bitutėje“ teikia:

vaikų gydytojas neurologas, slaugytojas masažuotojas, bendrosios praktikos slaugytojas, specialiosios grupės slaugytojas, slaugytojas baseine, slaugytojas haloterapijai,  specialieji pedagogai logopedai, judesio korekcijos pedagogai (tarp jų ir judesio korekcijos pedagogas baseine), psichologas, socialinio ugdymo pedagogas, meninio ugdymo pedagogas.

Lopšelyje-darželyje „Bitutė“ taip pat veikia Vaiko gerovės komisija, dirba Visuomenės sveikatos biuro specialistė.

Vaikams teikiamos procedūros:

 • Baseinas. Viena iš veiksmingiausių vaiko organizmo grūdinimo, sveikatos stiprinimo priemonių yra vandens procedūros.
 • Masažas. Tai būdas geriausiai paveikti vaiko organizmą, skatinant sveiką visų organų ir sistemų vystymąsi.
 • Hidroterapija. Tai įvairios temperatūros gėlo vandens procedūrų naudojimas gydymui (gr. k. hydro - vanduo, therapia - gydymas).
 • Perlinės vonios. Ne tik puiki įvairių ligų prevencijos priemonė, geros nuotaikos ir savijautos šaltinis, bet ir veiksminga pagalbinė gydomoji priemonė.
 • Haloterapija (druskų kambarys). Tai nemedikamentinis gydymas dirbtinai sukuriant druskų kasyklų mikroklimatą su pastovia temperatūra ir pastoviu oro drėgnumu, pasižymintis priešuždegiminiu, bronchus atpalaiduojančiu, gleives skystinančiu, uždegimą mažinančiu poveikiu, saugo kvėpavimo takus nuo infekcijų.
 • Sensomotorikos lavinimo kambarys. Tai vieta, kurioje vyksta įvairių pojūčių stimuliacija, siekiant atpalaiduoti, nuraminti arba priešingai - suaktyvinti ir tuo pačiu skatinti vaiką atkreipti dėmesį į jo aplinką, motyvuoti tyrinėjimą.