Sveikatos stiprinimo programa

„BITUTĖ“ – SVEIKATĄ STIPRINANTI MOKYKLA

2011 m. mūsų įstaiga buvo priimta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, parengta „Bitutės“ sveikatos stiprinimo programa, kuri yra atnaujinama kas penkerius metus.

Šia programa siekiama formuoti ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžius, kartu su visa įstaigos bendruomene kurti integruotą ir sistemingą sveikatos stiprinimo sistemą, o taip pat - motyvuojančią, patrauklią, sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.

Mokykloje suburta sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti darbo grupė: pedagogai, gydytoja neurologė, ergoterapeutė, judesio korekcijos pedagogai, specialieji pedagogai logopedai, slaugytojos, vaikų tėvų atstovas.