Korupcijos prevencija ir kontrolė

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:


Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

    • 2018–2019 m. m. - negautas nė vienas pranešimas;
    • 2019–2020 m. m. - negautas nė vienas pranešimas;
    • 2020–2021 m. m. - negautas nė vienas pranešimas;
    • 2021–2022 m. m. - negautas nė vienas pranešimas.
    • 2022–2023 m. m. - negautas nė vienas pranešimas.

Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ korupcijos prevencijos programa 2023–2025 metams ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo išvados