Finansinė informacija

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Darbo užmokestis

Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų didžiausias leistinas pareigybių, finansuojamų iš pajamų savarankiškoms funkcijoms atlikti (be švietimo pagalbos specialistų), skaičius

Mažeikių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normos

Didžiausias leistinas Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ darbuotojų pareigybių skaičius, finansuojamas iš pajamų savarankiškoms funkcijoms atlikti