Darbo užmokestis

Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Surinkto aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo ataskaita