Struktūra ir kontaktai

Įstaigos vadovas ir pavaduotojai

Janina Karpinskienė

Direktorė

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Pedagoginis darbo stažas – 16 metų
El. paštas janinakarpinskiene@gmail.com
Tel. +370 443 75 581, +370 601 70960

Birutė Šaulienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Pedagoginis darbo stažas – 40 metų
El. paštas birutes.bitute@gmail.com
Tel. +370 443 75 581, +370 610 48730

Rita Norvilienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Pedagoginis darbo stažas – 40 metų
El. paštas ritan.bitute@gmail.com
Tel. +370 443 75 581, mob. +370 698 39435

Vykintas Prokopčukas

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.
El. paštas infobitutedarzelis@gmail.com
Tel. +370 443 75 581

Organizacinė valdymo struktūros schema

Tarybos, komisijos, darbo grupės

Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ taryba

 • Rita Norvilienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui) – pirmininkė
 • Indrė Skeivienė (mokytoja) – sekretorė
 • Nerija Vismontienė (mokytoja) – narė
 • Almira Mažeikienė (mokytojos padėjėja) – narė
 • Ilona Lapinskienė (virėja) – narė
 • Vida Švažienė (mokytojos padėjėja) – narė
 • Lina Jautakė (mama) – narė
 • Viktorija Mačienė (mama) – narė
 • Justina Ungeitė (mama) – narė
Darbo grupės

 • Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo grupė
 • Vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupė
 • Gamtosauginis komitetas
 • Spec. pedagogų logopedų metodinė grupė
 • Strateginio ir metinio veiklos plano rengimo darbo grupė
 • Montessori metodinė grupė
 • Gamtosauginio ugdymo grupė
 • Specialiojo ugdymo grupių auklėtojų metodinė grupė
 • Kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymo grupė
 • Bendrojo ugdymo grupių auklėtojų metodinė grupė
 • Judesio korekcijos pedagogų metodinė grupė
 • Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimo ir vaikų pasiekimų vertinimo darbo grupė