Struktūra ir kontaktai

Įstaigos vadovas ir pavaduotojai

Janina Karpinskienė

Direktorė

Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
Pedagoginis darbo stažas - 8 metai
Vadybinis darbo stažas - 6 metai
El. paštas: janinakarpinskiene@gmail.com
Tel. (8 443) 75 581, mob. 8 601 70960

Birutė Kavaliauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
Pedagoginis darbo stažas - 37 metai
Vadybinis darbo stažas - 32 metai
El. paštas: birutekav@gmail.com
Tel. (8 443) 75 581, mob. 8 610 48730

Rita Norvilienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
Pedagoginis darbo stažas - 37 metai
Vadybinis darbo stažas - 35 metai
El. paštas: rita.norviliene@gmail.com
Tel. (8 443) 75 581, mob. 8 698 39435

Vykintas Prokopčukas

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Išsilavinimas - aukštasis universitetinis.
El. paštas: infobitutedarzelis@gmail.com
Tel. (8 443) 75 581

Organizacinė valdymo struktūros schema

Tarybos, komisijos, darbo grupės

Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ taryba

 • Rita Norvilienė (Direktorės pavaduotoja ugdymui) - pirmininkė
 • Indrė Skeivienė (Mokytoja) - sekretorė
 • Nerija Vismontienė (Mokytoja) - narė
 • Almira Mažeikienė (Mokytojos padėjėja) - narė
 • Ilona Lapinskienė (Virėja) - narė
 • Vida Švažienė (Mokytojos padėjėja) - narė
 • Lina Jautakė (mama) - narė
 • Viktorija Mačienė (mama) - narė
 • Simona Lazdauskienė (mama) - narė
Darbo grupės

 • Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo grupė
 • Vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupė
 • Gamtosauginis komitetas
 • Spec. pedagogų logopedų metodinė grupė
 • Strateginio ir metinio veiklos plano rengimo darbo grupė
 • Montessori metodinė grupė
 • Gamtosauginio ugdymo grupė
 • Specialiojo ugdymo grupių auklėtojų metodinė grupė
 • Kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymo grupė
 • Bendrojo ugdymo grupių auklėtojų metodinė grupė
 • Judesio korekcijos pedagogų metodinė grupė
 • Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimo ir vaikų pasiekimų vertinimo darbo grupė