Veikla

Jei padarysime viską, ką iš tikrųjų sugebame, nustebsime patys.
(T. Edisonas)

Įstaigos nuostatai

Planavimo dokumentai

Strateginis planas

Veiklos planai

Kiti planavimo dokumentai


Ataskaitos

Įstaigos metinės veiklos ataskaitos

Įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas

Projektinė veikla - ugdymo kokybei gerinti

Nuo 2008 m. įstaigoje vykdoma tarptautinio projekto „Jaunoji Europa“ programa „Zipio draugai“.
2012–2013 m. rėmėjų dėka įgyvendintas druskų kambario įrengimo projektas, pradėtos teikti haloterapijos procedūros vaikams.
Nuo 2011 m. įstaigoje įgyvendinama gamtosauginių mokyklų programa. „Bitutei“ jau devynis kartus įteikta žalioji vėliava.

Finansinė informacija

Vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio ataskaita, didžiausias leistinas pareigybių skaičius, biudžeto vykdymo ataskaitos, finansinės ataskaitos bei kita susijusi informacija

Korupcijos prevencija ir kontrolė

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“ tvarkų aprašai

Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa (Word formatu)

Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa (pildymui internetu)