Informacija

Priėmimas į lopšelį-darželį „Bitutė“, mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje, maitinimas bei kt. aktuali informacija

Vaikų priėmimas

Į Mažeikių lopšelį-darželį „Bitutė“ vaikai priimami vadovaujantis Vaikų priėmimo į Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V1-66.

Įstaigoje grupės komplektuojamos kasmet iki rugpjūčio 31 d. Mokslo metų eigoje, atsiradus laisvai vietai, vaikas gali būti priimtas ir viduryje mokslo metų.

Grupė

Vaikų amžius

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Gali būti integruojami vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių

2-6 metų

Specialiojo ugdymo grupė

Reikalinga Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo

3-7 metų

Priešmokyklinio ugdymo grupė

5 metų vaikai priimami tik esant laisvų vietų;
Gali būti integruojami vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių

5-6 metų

Montessori grupė

Gali būti integruojami vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių

3-6 metų


Prašymo formą dėl vaiko priėmimo į darželį bei kitas prašymų formas rasite čia:

Maitinimas

Vaikų maitinimas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ 20 dienų valgiaraštis 2020-2021 m. m.

Konkrečios dienos valgiaraštį rasite prisijungę prie el. dienyno „Mūsų darželis“


Informaciją apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas rasite čia

Sveikata

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Agnė kviečia apsilankyti Bitutės sveikatos svetainėje, kurioje rasite informacijos apie virusus, švarą, sveiką mitybą, fizinį aktyvumą bei daug kitų naudingų žinių sveikatingumo tema.

Mokestis

Mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje skaičiuojamas vadovaujantis:

  • Mokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-6 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  • Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V1-21 „Dėl vaiko išlaikymo kainos Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“ patvirtinimo“.

Kainos

Priešmokyklinio ugdymo grupėse suteikiama galimybė rinktis maitinimų skaičių per dieną (pvz. valgyti tik pusryčius ir pietus arba tik pietus).

Taikomos lengvatos

Nelankytų dienų pateisinimas

Pateisinamų dokumentų dėl nelankytų dienų teikti nereikia. Mokestis už maitinimą skaičiuojamas tik už lankytas dienas. Įstaigos lankymo prevencija vykdoma vadovaujantis Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ vaikų lankomumo apskaitos, įstaigos nelankymo prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašu.