Informacija

Priėmimas į lopšelį-darželį „Bitutė“, mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje, maitinimas bei kita aktuali informacija

Vaikų priėmimas

Į Mažeikių lopšelį-darželį „Bitutė“ vaikai nuo 2022-01-17 priimami centralizuotai elektroniniu būdu informacinėje sistemoje adresu svietimas.mazeikiai.lt

Išsamesnė informacija apie priėmimo organizavimą teikiama el. paštu  bitutedarzelis@gmail.com arba telefonu +370 601 70960.

Grupė

Vaikų amžius

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Gali būti integruojami vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių

1–5 metų

Specialiojo ugdymo grupė

Reikalinga Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo

3–6 metų

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Gali būti integruojami vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių

5–6 metų

Mišri grupė

Gali būti integruojami vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių

3–5 metų

Maitinimas

Vaikų maitinimas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ 20 dienų valgiaraštis

Konkrečios dienos valgiaraštį rasite prisijungę prie el. dienyno „Mūsų darželis“


Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ higienos būklės įvertinimas – 5 balai (puiki higienos būklė).


Informaciją apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas rasite čia

Sveikata

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Agnė kviečia apsilankyti „Bitutės“ sveikatos svetainėje, kurioje rasite informacijos apie virusus, švarą, sveiką mitybą, fizinį aktyvumą bei daug kitų naudingų žinių sveikatingumo tema.

Mokestis

Mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje skaičiuojamas vadovaujantis:

  • Atlyginimo už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-146 „Dėl Atlyginimo už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  • Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ direktoriaus 2024 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V1-15 „Dėl dienos atlyginimų už vaikų išlaikymą Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“ dydžių sąrašo patvirtinimo“.

Kainos

Priešmokyklinio ugdymo grupėse suteikiama galimybė rinktis maitinimų skaičių per dieną (pvz. valgyti tik pusryčius ir pietus arba tik pietus).

Taikomos lengvatos

Nelankytų dienų pateisinimas

Pateisinamų dokumentų dėl nelankytų dienų teikti nereikia. Mokestis už maitinimą skaičiuojamas tik už lankytas dienas. Įstaigos lankymo prevencija vykdoma vadovaujantis Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ vaikų lankomumo apskaitos, įstaigos nelankymo prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašu.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų atostogų grafikas