Steam ugdymo metodika

2021 m. sausį „Bitutėje“ įkurta grupė, dirbanti pagal STEAM metodiką ir veiklos planą. Nuosekliai veikdami, tapome „STEM School Label Competent“ mokykla. STEM kokybės mokyklos ženklas – mūsų įstaigos veiklos įvertinimas.

STEAM ugdymas – tai integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste.

STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematic) sritis.

STEAM yra vienas iš šiuolaikiškų ugdymo būdų, integruojantis jau minėtas disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis ugdytinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.

Taikant STEAM metodikos elementus, siekiama skatinti vaikus analizuoti, sisteminti, apibendrinti įvairią informaciją; matuoti, sverti, skaičiuoti, tyrinėti ir atrasti; analizuoti savybes ar skirstyti daiktus pagal kategorijas; ugdyti meninę nuovoką ir išprusimą; ugdyti inžinerinį mąstymą; mokyti pažinti šiuolaikines medijas ir informacijos išteklių įvairovę; formuluoti hipotezes, daryti išvadas bei įvertinti savo veiklą.