Gamtosauginių mokyklų programa

Nuo 2011 m. lopšelyje-darželyje „Bitutė“ įgyvendinama gamtosauginių mokyklų programa.

Mūsų įstaiga yra Tarptautinio aplinkosauginio švietimo fondo (FEE - Foundation for Enviromental) Gamtosauginių mokyklų programos, kuri Lietuvoje įgyvendinama nuo 2004 m., vykdytoja.

Sėkmingai dirbančios švietimo įstaigos apdovanojamos Žaliąja vėliava ir Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatu.

„Bitutei“ jau dešimt metų iš eilės įteikiama Žalioji vėliava ir sertifikatas.