Naujienos

 

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) paaiškina, kad ir toliau lieka galioti tvarka, pagal kurią, vaikų ir negalią turinčių žmonių priežiūrą savivaldybės turi organizuoti tik išimtiniais atvejais, jei to neįmanoma padaryti namuose.

Dalinamės Policijos departamento rekomendacijomis:
Kaip atpažinti savanorį, kuris Jums teikia pagalbą?

Gerb. tėveliai ir kiti bendruomenės nariai,
Dėkojame Jums už geranorišką paramą skiriant 2 % gyventojų pajamų mokesčio mūsų lopšeliui-darželiui už 2018 metus.
Paramos dėka įstaiga gavo 2619,85 Eur nebiudžetinių lėšų, kurios panaudojamos įstaigos ugdymo aplinkos gerinimui.

Vaizdo įrašas skirtas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems suaugusiesiems, bendraujantiems su vaikais. Vaizdo medžiagoje pateikiamos rekomendacijos, kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje, kokio pobūdžio informaciją jiems suteikti, pristatoma keletas būdų kaip padėti vaikui nurimti.
Rekomendacijas parengė Nacionalinės švietimo agentūros...

Nuotolinio ugdymo proceso metu prireikus techninės pagalbos TĖVAI pirmiausia kreipiasi į grupės mokytoją, o nepavykus išspręsti teikia užklausą skaitmeninių technologijų administratoriui el. paštu agnes.bitute@gmail.com, kuo išsamiau aprašant situaciją ar pasitelkiant nuotraukomis.

Pateikiame aktualiausią informaciją tėvams iš Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo, patvirtinto Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V1-13.

Informuojame, kad pageidaujantys pateikti prašymą dėl priėmimo į lopšelį-darželį „Bitutė“ gali tai padaryti nuotoliniu būdu.

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas visose ugdymo įstaigose. Vaikai į Mažeikių lopšelį-darželį "Bitutė" šiuo laikotarpiu nebus priimami.