Aplinkosaugos projektas „Gyvūnų pasaulis jaunojo tyrinėtojo akimis“

12/04/2023

Tris 2023 m. rudens mėnesius lopšelis-darželis „Bitutė“ įgyvendino Visuomenės aplinkosaugos švietimo projektą „Gyvūnų pasaulis jaunojo tyrinėtojo akimis“, finansuojamą iš Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos.

Projektas kurtas siekiant plėtoti vaikų pažintinę gamtosauginę kompetenciją, didinti vaikų, mokytojų ir tėvų aplinkosauginį sąmoningumą, paliekant tvarios aplinkos paveldą ateičiai. Projektas skirtas vaikus supažindinti su svarbia ekosistemos dalimi – žemės ir vandens gyvūnais. Naudinga gyvūnų ir žmonių sąveika vyksta jau tūkstantmečius. Tačiau žmonės, ypač gyvenantys urbanistinėje aplinkoje, vis rečiau turi galimybę pažinti gyvosios gamtos įvairovę, sužinoti faunos svarbą aplinkai, pažinti gyvūniją kaip ekosistemos dalį. 

Visuomenės aplinkosaugos švietimo projektas „Gyvūnų pasaulis jaunojo tyrinėtojo akimis“ buvo įvairiapusis ir naudingas visiems. Ši pažintis su gyvūnų įvairove, įstaigoje buvo vykdoma įvairiais būdais – organizuojant gamtosaugines edukacines išvykas, konkursus, viktoriną, žaidimus ir pažintines-tiriamąsias, kūrybines bei bendradarbiavimo su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis veiklas. Įgyvendindami projektą patobulinome mūsų įstaigos bendruomenės kompetencijas aplinkos apsaugos srityje, prisidėjome prie aktyvios, pilietiškos, ekologiškai mąstančios jaunųjų šalies gyventojų kartos kūrimo.

Tikimės, kad žinios, gebėjimai ir toliau skatins vaikus, jų šeimų narius geriau pažinti aplinką, suvokti tvarios ekosistemos privalumus, atsakingai ir saugiai elgtis gamtoje.