Konferencija „Kokybiškas priešmokyklinis ugdymas praktiškai taikant rekomendacijas „Patirčių erdvė“

09/13/2023

Mažeikių lopšelyje–darželyje „Bitutė“ spalio 12 d. vyks priešmokyklinio ugdymo mokytojų konferencija „Kokybiškas priešmokyklinis ugdymas praktiškai taikant rekomendacijas „Patirčių erdvė“.

Konferencijos tikslas – skatinti priešmokyklinio ugdymo pedagogų socialinę partnerystę ir darbo praktikos sklaidą bei tęstinį dalinimąsi kūrybinėmis idėjomis, užtikrinančiomis įvairovę ir kokybę vaiko visuminio ugdymo(si) kontekste.

Paraiškų stendiniam, žodiniam pranešimui, metodinių priemonių, leidinių pristatymui laukiame iki 2023 m. rugsėjo 29 d.

Išsamesnė informacija pateikiama konferencijos nuostatuose.