Švietimo inovatorių skaitmeninių kompetencijų tobulinimo programa, skirta skaitmeninio turinio integracijai į ugdymo procesą

01/23/2024

Ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Švietimo inovatorių skaitmeninių kompetencijų tobulinimo programa, skirta skaitmeninio turinio integracijai į ugdymo procesą“ dalyvauja lopšelio-darželio „Bitutė“ mokytojos: Zuzana Strakšienė ir Eglė Vareikė.

Mokymai skirti stiprinti pedagogų skaitmenines kompetencijas, paskatinti ir sudaryti sąlygas pedagogams įsitraukti į technologinių inovacijų kūrimą, bandymą, naudojimo skatinimą ir suteikti platformą keistis gerąja patirtimi. Mokymų tikslinė auditorija – pedagogai-švietimo inovatoriai, kurie yra edukacinių technologijų (EdTech) entuziastai, naudojantys šias technologijas savo pedagoginėje veikloje, skatinantys ir populiarinantys jų naudojimą savo bendruomenėje, padedantys formuoti inovacijų kultūrą švietime ir vystyti gerųjų patirčių sklaidos praktiką.

Be to, švietimo skaitmenizacija neapsiriboja tik technologijų įdiegimu. Ji taip pat apima naujų metodų ir strategijų kūrimą, kurie atitiktų šiuolaikinius iššūkius ir mokinių poreikius. Todėl pedagogų gebėjimai ir pasirengimas naudotis skaitmeninėmis technologijomis yra be galo svarbūs švietimo sistemos ateities perspektyvoje.