Tarptautinė programa „Zipio draugai“

Priešmokyklinės grupės dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“.
„Zipio draugai“ – tai tarptautinė programa, siekianti pagerinti vaikų emocinę savijautą, padedant jiems įgyti gebėjimų įveikti socialinius ir emocinius sunkumus. Vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.
Šios programos tikslas – ne tik padėti vaikams išmokti įveikti juos ištikusius sunkumus, bet ir parodyti, kaip svarbu kalbėtis su kitais žmonėmis, kai apima liūdesys ar pyktis, ir kaip svarbu išklausyti kitus, kai jiems liūdna ar pikta. Skiriama daug dėmesio vaiko gebėjimui priimti ir suteikti pagalbą.
Taip pat vaikai skatinami padėti kitiems, turintiems sunkumų.

Pagrindiniai principai

Pagrindinė programos „Zipio draugai“ idėja labai paprasta: jei vaikus ankstyvoje vaikystėje išmokysime įveikti sunkumus, jie lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis paauglystėje ir suaugę.
Programa yra parengta specialiai 5-7 metų amžiaus įvairiausių gebėjimų vaikams. Jie mokomi įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti savo jausmus, juose susivokti, apie juos kalbėti bei išreikšti juos sau ir kitiems priimtinais būdais.
Programa universali – ji tinka skirtingų poreikių, skirtingų tautų ir religijų vaikams. Daugelis kitų programų skirtos įveikti specifines problemas ar sunkumus, o štai „Zipio draugai“ gali padėti visiems vaikams. Užuot gydžiusi psichikos sutrikimus ar ligas, ji prisideda prie psichikos sveikatos stiprinimo nuo pat ankstyvos vaikystės.
Programoje „Zipio draugai“ dalyvaujantiems vaikams nenurodoma, ką jie turi daryti, nesakoma: „Šis elgesio būdas yra geras, o anas – blogas“. Vaikai skatinami patys aiškintis ir galvoti.

Ko išmoksta programoje dalyvaujantys vaikai

  • Kontroliuoti savo jausmus ir elgesį.
  • Natūraliai priimti savo klaidas, ieškoti būdų jas ištaisyti.
  • Spręsti konfliktus ar pasakyti tai, kas skaudina, o ne muštis, erzinti, keršyti.

  • Pasidalyti savo liūdesiu, nerimu, o ne užsisklęsti savyje. Supranta, kad kiekvienas žmogus ką nors panašaus išgyvena.

  • Ieškoti ir prašyti pagalbos, o ne saugoti „juodas paslaptis“, išdrįsta kalbėtis apie „blogus“ jausmus ir bėdas.

  • Prisitaikyti prie naujų aplinkybių, lengviau susiranda draugų.

  • Aplinkiniams priimtinų naujų socialinių įgūdžių.