Marijos Montessori pedagoginė sistema

Montessori grupę lanko įvairaus amžiaus 3-6 metų vaikai. Ugdant pagal M. Montessori pedagoginę sistemą formuojama dvasiškai turtinga, inteligentiška vaiko asmenybė.
Inteligencija pagal M. Montessori – tai supratimas, suvokimas, sugebėjimas spręsti, savarankiškai galvoti.
Grupės išskirtinumas yra kruopščiai paruošta montesorinė aplinka, kuri skatina vaikų veiklą ir savarankiškumą. Jaunesnio amžiaus vaikai mokosi iš vyresniųjų draugų, o vyresnio – mokosi padėti mažesniam, mokosi empatijos ir kantrybės. Grupėje neužmirštamos lietuvių tautos tradicijos: tautosaka (dainos, eilėraščiai, pasakos, patarlės, priežodžiai, mįslės, kt.), puoselėjama meilė savo kraštui: istorijai ir kultūrai, gamtai, kalbai ir žemaičių tarmei.

Aplinka

Montessori grupės aplinka suskirstyta į erdves:

 • Kasdienos pratimų erdvė. Vaikai plauna, skalbia, šluosto, šluoja, skuta daržoves, sagsto sagas ir kt.
 • Pojūčių lavinimo erdvė. Čia daug daiktų, kuriuos reikia pamatyti, paliesti, užuosti, išgirsti, pajusti ir padaryti. Tai spalvos ir atspalviai, dydžiai, įvairios formos.
 • Kalbos erdvė. Raidės – didžiosios, mažosios, paveikslėlių kortelės ir kt.
 • Matematika. Tai skaitmenų mokymasis, skaičių sudėtis iš vienetų, atimtis.
 • Pasaulio pažinimo erdvė skatina vaikus pažinti augalus ir gyvūnus, padeda orientuotis gyvenamojoje aplinkoje, praturtina vaikų patirtį. Vaikai atranda pasaulį, susipažįsta su gaubliu, žemėlapiais. Tyrinėjimo priemonės: magnetai, pincetai, sieteliai ir t. t.

 • Meninių gebėjimų ugdymo erdvė. Vaikai išmoksta spalvų pažinimo, atspalvių derinimo meno, išgyvena kūrybos džiaugsmą, mokosi bendrauti vaizdų kalba.

Ugdymo(si) priemonės

Didelis dėmesys skiriamas priemonių gamybai, atnaujinimui, paruošimui pagal vaiko amžių, poreikius ir ugdymo svarbą. Priemonių išskirtinumas – tai, kad kiekviena priemonė sudaro vaikui galimybę pačiam, be suaugusiojo pagalbos, atlikti užduotį savarankiškai, pasitikrinti ir pastebėti savo klaidas. Pedagogas ateina į pagalbą tik tada, kai vaikui to reikia.

Svarbūs ugdymo etapai pagal M. Montessori

 • Vaikas savo asmenybę kuria veikloje per judesį.
 • Labai svarbu pasinaudoti gamtos dovana, suteikta vaikui, – jo jautriaisiais laikotarpiais, kuriuos nustatė pedagogė: tvarkai, mažiems daiktams, pojūčių lavinimui, kalbai, judesių koordinacijai, bendravimo poreikis, rašymui, skaitymui.
 • Kiekvienas vaikas dirba individualiai pagal savo gabumus, fizinį ir dvasinį pasiruošimą.

 • Vaikai skatinami padėti vienas kitam, o ne lenktyniauti.

 • Vaikas laisvas tiek, kiek supranta drausmę.

Bendradarbiavimas su šeima

Kiekvienas vaikas jausis pasitikintis savimi, kai ir namuose, ir grupėje vyraus ta pati psichologinė-emocinė aplinka.

Tėveliams „Bitutės“ specialistai siūlo laikytis šių pagrindinių M. Montessori ugdymo sistemos principų:

 • Veiklą pasirenka pats vaikas.
 • Vaikas veikia savarankiškai.
 • Drąsinti, o ne aiškinti. Padėti, o ne padaryti.

 • Dirbti vaiko tempu.

 • Neskubėti girti, patarti, rodyti – vaikas turi kreiptis pats, jei jam reikia pagalbos.

 • Nekritikuoti. Jokio neigiamo vertinimo žaidžiant.

 • Niekada nelyginti su kitais (tik su jo paties darbeliais).