Svarbi informacija tėvams

03/25/2020

Pateikiame aktualiausią informaciją tėvams iš Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo, patvirtinto Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V1-13.

Darželis naudojasi nuotolinio mokymosi aplinkomis ir priemonėmis:

 • El. dienynu „Mūsų darželis“, el. paštu, telefonu (visi).
 • Messenger, Facebook, Youtube, Zoom, Skype ir kt.

Ugdytinių tėvai/globėjai:
 • padeda vaikams naudotis virtualiomis mokymosi aplinkomis, užtikrina saugų naudojimąsi jomis;
 • pagal galimybes sudaro sąlygas prisijungimui prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų, jei tokios galimybės nėra - informuoja grupės mokytoją;
 • užtikrina privalomųjų koronaviruso prevencijos priemonių vykdymą, domisi jomis, laikosi rekomendacijų;

 • atsako už vaiko dienos režimą vadovaudamiesi higienos normomis;

 • reguliariai tikrina el. dienyną „Mūsų darželis“ ar el. paštą;

 • susirgus/pasveikus vaikui, tą pačią dieną informuoja grupės mokytoją;

 • kontroliuoja ir atsako už tinkamą gautos mokymo medžiagos panaudojimą (draudžiama platinti vaizdo konferencijų įrašus), vykdo patyčių prevenciją ir atsako už jų organizavimą pagal galiojančius LR įstatymus;

 • bendrauja ir bendradarbiauja su grupių mokytojais, pagalbos specialistais, administracija, teikia pasiūlymus.

Nuotolinio ugdymo organizavimo taisyklės TĖVAMS:

 • Nuo kovo 30 d. įstaigos pedagogai ir specialistai ugdymą procesą pradės organizuoti nuotoliniu būdu.

 • Dalis įstaigos pedagogų karantino metu turi nedarbingumo pažymėjimus ar dėl kitų priežasčių šiuo metu nedirba. Nedirbančius grupių mokytojus pavaduoja kiti paskirti mokytojai, kurie jums siųs užduotis ir savaitės veiklas, konsultuos jus vaiko ugdymo klausimais telefonu, el. paštu ar vaizdo skambučiu.

 • Gautas užduotis atlikti su vaikučiais per savaitę jums patogiu laiku.

 • Pirmadienį - ketvirtadienį iš anksto sutarę dėl konkretaus laiko galite telefonu ar vaizdo skambučiu konsultuotis su specialiuoju pedagogu logopedu, judesio korekcijos pedagogu.

 • Penktadieniais nuo 9.00 iki 12.00 esant poreikiui, galite aptarti su specialistu ar mokytoju atliktas užduotis arba kaupkite mokomąją medžiagą, kurią aptarsime pasibaigus karantinui.

 • Rekomenduojame namuose laikytis įprastos dienotvarkės ir pateiktas užduotis atlikti nuo 9.15 iki 11.00 val.

 • Visas atliktas užduotis galite dėti į segtuvą, kurį karantinui pasibaigus, galėsite atsinešti į darželį.