Kviečiame dalyvauti STEAM projekte „Žaliasis darželis“

04/13/2022

Mažeikių l/d „Bitutė“ vaikų ugdymo (si) procese taiko STEAM metodą. Taikant šį metodą ugdymo(si) veikloje labai dažnai naudojamos antrinės žaliavos, gamtinė medžiaga. Atšilus orui labai palanku įvairias veiklas organizuoti lauko erdvėje. Todėl mokytojos Orinta Mitrienė ir Jurgita Lukošienė inicijavo Respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projektą „Žaliasis darželis“.

Projekto tikslas - integruojant STEAM metodą į ugdomąją veiklą, kaupti, turtinti gamtos pažinimo patirtį, mokantis lauko aplinkoje iš gamtos, panaudojant gamtines medžiagas, bei antrines žaliavas.

Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, jų ugdytiniai.

Projektas vyks nuo 2022 m. gegužės 4 d. iki 2022 m. birželio 4 d.

Kviečiame registruotis ir aktyviai dalyvauti. Dalyvaujantys projekte nuo 2022 m. gegužės 4 d. iki birželio 4 d. užpildo anketą.

Išsamesnė informacija pateikiama projekto nuostatuose.