Socialinė akcija „Visi skirtingi, visi lygūs“

03/03/2022

Balandžio 2-ąją minima Pasaulinė autizmo supratimo diena, Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 3-iojo komiteto paskelbta 2007 metais. Siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į šį vaikų raidos sutrikimą. Vaikai su ASS turi teisę į ankstyvąją diagnostiką, intervenciją, kokybišką ugdymą ir socialinį gyvenimą. Pasaulinė autizmo diena vienija visus - vaikus, tėvus, artimuosius, specialistus, kitus visuomenės narius.

Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ bendruomenė kviečia dalyvauti socialinėje akcijoje „Visi skirtingi, visi lygūs“.

Tikslas - paminėti Pasaulinę autizmo dieną, ugdyti toleranciją ir palaikymą, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į žmones su ASS.

Akcijoje kviečiami dalyvauti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, jų ugdytiniai, tėveliai.

Akcija vyks nuo 2022 m. kovo 7 d. iki 2022 m. balandžio 1 d.

Kviečiame registruotis ir aktyviai dalyvauti. Smulkesnė informacija renginio nuostatuose.