Skelbiama atranka ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti 

10/11/2021

Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

  • organizuoti, vykdyti, dalyvauti ugdomajame procese, tarpusavyje derinti vaikų ugdymą, priežiūrą, globą;
  • planuoti grupės ugdomąją veiklą, vadovaujantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentai;

  • kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, rengti ir/ar įgyvendinti projektus;

  • sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus;

  • teikti pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti ugdymo turinį, metodus ir priemones.

Visas mokytojo darbo funkcijas rasite Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašyme.