Skelbiama atranka ergoterapeuto(-ės) pareigoms užimti

07/13/2020

Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“ skelbia atranką 1,0 pareigybei ergoterapeuto (-ės) pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • Ergoterapijos plano, programos sudarymas bei priemonių, atsižvelgiant į vaikų fizinės bei psichinės sveikatos būklės išsivystymą, parinkimas;
 • Ergoterapijos praktikos modelių ir metodų parinkimas ir naudojimas, siekiant tenkinti vaikų veiklos ir sveikatos poreikius;

 • Techninių, medicinos pagalbos, ergoterapinių priemonių parinkimas ir pritaikymas, priemonių poveikio įvertinimas.

 • Individualių ir grupinių ergoterapijos užsiėmimų organizavimas.

Reikalavimai pretendentams:

 • Ergoterapeutu gali dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir ergoterapeuto kvalifikaciją;
 • turėti ergoterapeuto spaudą, kurio numeris suteiktas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti;

 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam;

 • mokėti dirbti kompiuteriu.

Pareigybės lygis: A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 5,0 - 6,0.
Pareiginė alga su mokesčiais: 880,00 - 1056,00 Eur.
Pareiginės algos dydis nustatomas atsižvelgiant į turimą profesinio darbo stažą vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.
Darbo savaitės trukmė - 38 val.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Buvusios (-ių) darbovietės (-čių) rekomendaciją (-as) (privalumas).

Pretendentai dokumentus siunčia:

 • elektroniniu paštu - bitutedarzelis@gmail.com;
 • registruotu laišku - Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“, Naftininkų g. 7, 89239 Mažeikiai.

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.
Atrankos būdas: pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys keliamus išsilavinimo reikalavimus, bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį 2020 m. rugpjūčio 19 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. (8 443) 75 581 ir el. p. bitutedarzelis@gmail.com.