1,2 % parama darželiui

04/01/2022
Gerb. tėveliai/globėjai ir kiti bendruomenės nariai,
Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2021 metais skyrusiems 1,2% nuo gyventojų pajamų mokesčio paramą Mažeikių lopšeliui-darželiui „Bitutė“.

Jūsų paramos dėka galime puoselėti ir gražinti lopšelio-darželio aplinką, kurti saugias, patrauklias edukacines erdves.

Už 2020 metus lopšeliui-darželiui „Bitutė“ pravesta 3701,01 Eur parama.

Panaudojus paramos lėšas įstaigos kieme sumontuotas kupolas, skirtas pažintinei ir tiriamajai STEAM veiklai, meninei kūrybai, o taip pat vaikų poilsiui, meditacijai, atsipalaidavimui, nupirktos kėdutės ir edukacinės priemonės.

Kviečiame ir 2022 metais nelikti abejingais ir skirti 1,2% GPM mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigai.

Atkreipiame dėmesį, kad skiriami 1,2% nuo Jūsų jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) - tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų papildomų išlaidų! Kviečiame pasinaudoti teise spręsti, kur keliaus dalelė Jūsų sumokėtų mokesčių ir kartu prisidėti prie lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdymo sąlygų gerinimo.

Informuojame Jus, kad pasikeitė prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512 forma) pateikimo tvarka. Nuo 2022 m. sausio 1 d. (skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius) mokesčių administratorius priims ir nagrinės tik elektroniniu būdu per EDS pateiktus prašymus.

Paruošėme instrukciją, kaip Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (FR0512) pateikti elektroniniu būdu.

Deklaracijų teikimas šiais metais vyks iki 2022 m. gegužės 1 d.
Jei turite pasiūlymų, pastabų ar klausimų, prašome kreiptis el. paštu bitutedarzelis@gmail.com