1,2 % parama darželiui

04/01/2020
Gerb. tėveliai ir kiti bendruomenės nariai,
Dėkojame Jums už geranorišką paramą skiriant 2 % gyventojų pajamų mokesčio mūsų lopšeliui-darželiui už 2018 metus.
Paramos dėka įstaiga gavo 2619,85 Eur nebiudžetinių lėšų, kurios panaudojamos įstaigos ugdymo aplinkos gerinimui.

Kviečiame ir labai prašome paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir šiais metais, skiriant 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio už 2019 metus. Jūsų parama šiais metais ypatingai svarbi dėl esamos situacijos Lietuvoje.
Paruošėme instrukciją, kaip Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (FR0512) pateikti elektroniniu būdu.

Deklaracijų teikimas šiais metais nukeltas iki 2020 m. liepos 1 d.