Nuotolinis mokymas. Kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje ir kaip jiems padėti.

03/31/2020
Vaizdo įrašas skirtas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems suaugusiesiems, bendraujantiems su vaikais. Vaizdo medžiagoje pateikiamos rekomendacijos, kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje, kokio pobūdžio informaciją jiems suteikti, pristatoma keletas būdų kaip padėti vaikui nurimti.

Rekomendacijas parengė Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus specialistai, dalijasi socialinė pedagogė D. Tiškuvienė