Ergoterapija

Tėvams labiausiai rūpi, kad vaikas džiaugtųsi vaikyste, aktyviai dalyvautų socialiniame gyvenime, susirastų draugų, kiekvieną dieną tobulėtų ir išmoktų vis naujų dalykų. Tačiau neretai vaikai susiduria su problemomis, kurios gali versti nepasitikėti savimi ar prarasti motyvaciją tobulėti.

VAIKŲ ERGOTERAPIJA – tai sensorinių ir pažintinių funkcijų lavinimo užsiėmimai, skirti vaikams, turintiems raidos, suvokimo, dėmesio koncentracijos sutrikimų.

ERGOTERAPIJA orientuojasi į vaiko gebėjimą funkcionuoti kasdienėje veikloje, žaisti, tapti savarankišku ir suprasti aplinką. Didžiausias dėmesys skiriamas smulkiajai motorikai, akies ir rankos koordinacijai bei gebėjimui sutelkti dėmesį.

Lopšelis-darželis „Bitutė“ – vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga Mažeikių rajone, ją lankantiems vaikams teikianti ergoterapijos paslaugas.

Ergoterapijos užsiėmimus skiria šeimos gydytojas arba gydytojas neurologas. Apie paskirtą ergoterapijos užsiėmimų datą ir skaičių tėvelius informuoja grupės mokytoja (pasirašomas sutikimas dėl užsiėmimų teikimo).

Ergoterapijos užsiėmimai vyksta individualiai arba 2-3 vaikų grupelėmis.

Vieno užsiėmimo trukmė 20-30 minučių.

Per mokslo metus vaikams, turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, skiriama 10 ergoterapijos užsiėmimų, vaikams, turintiems vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių ar jų išvis neturintiems, skiriami 5 ergoterapijos užsiėmimai.