COVID-19

Aktuali informacija apie koronavirusą (COVID-19) ir jo valdymą įstaigoje

Darbo organizavimas ekstremalios situacijos metu nuo 2021-09-01

Vaikų priėmimo ir atsiėmimo iš darželio tvarka


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai
  • Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
  • Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų

Darbuotojų testavimas

Darbuotojų, kurie privalo periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, sąrašas sudaromas ir tvirtinamas įstaigos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis šiais teisės aktais:

  • Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18 straipsniu >>
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ >>
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ >>
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ >>


Aplinkos paviršių testavimas

Siekiant efektyviau valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso) infekcijos plitimą, Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“ vykdo aplinkos paviršių ėminių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – paviršių PGR tyrimas). Tyrimas atliekamas molekulinės genetikos metodu COVID-19 infekcijos pėdsakams nustatyti, jo ėminiai imami nuo įvairių, dažnai liečiamų aplinkos paviršių.

Pirmasis paviršių PGR tyrimas Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“ buvo atliktas 2021 m. spalio 21 d. ir kartojamas kas 14 dienų.

Kaskart atlikus paviršių PGR tyrimą įstaigos vadovas ir vaikų tėvai informuojami apie gautus tyrimo rezultatus. Tokiu būdu atliekama stebėsena, kad visa ugdymo įstaigos bendruomenė jaustųsi saugiau esant sudėtingai epidemiologinei situacijai savivaldybėje.

Tais atvejais, kai konkrečios grupės aplinkoje ant paviršių bus rastas didelis virusinės medžiagos kiekis, dėl saugumo bus rekomenduojama profilaktiškai pasitikrinti dėl COVID-19 ligos. Būtent tokia situacija yra pagrindas įtarti, kad grupėje galimai yra COVID-19 sergantis vaikas arba darbuotojas, todėl bus sudaryta galimybė visiems grupės nariams (darbuotojams, vaikams ir jų tėvams, globėjams, rūpintojams) atlikti greitąjį antigeno testą. Profilaktinis tyrimas bus organizuojamas laikantis savanoriškumo principo: rekomenduojant savarankiškai užsiregistruoti ir nuvykti į mobilųjį patikros punktą pasirinktu laiku.

Naudingos nuorodos