COVID-19

Aktuali informacija apie koronavirusą (COVID-19) ir jo valdymą įstaigoje

Darbo organizavimas ekstremalios situacijos metu nuo 2021-09-01

Vaikų priėmimo ir atsiėmimo iš darželio tvarka (atnaujinta 2022-04-05)


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai
  • Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
  • Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų

Naudingos nuorodos